top of page

Eòin agus Fiadh-bheatha

Bird Sightings, Local Flora & Fauna

Tha measgachadh de fhlùraichean agus beathaichean san teàrmann.  Tha an loch na àite biadhachaidh do measgachadh de eòin eadar-dhealaichte a bhios ag imrich bhon Artaig ron t-samhradh. Dha mòran dhiubh, seo an àite bho dheireadh far am bi iad a’ biadhachadh mus tèid iad air ais tuath as t-earrach, agus a chiad àite airson biadhachaidh air an t-slighe deas a-rithist as t-fhoghar. Tha e cuideachd gu math cudromach do eòin eile a bhios a’ neadachadh agus a’ biadhachadh a leithid Traoin. Bidh Traoin fireann gu math trice a’ cleachdadh fàs-bheatha ri taobh an locha nuair a tha iad airson traon boireann a lorg. Tha an teàrmann ag amas air cumail suas agus leasachadh ma ghabhas a dhèanamh air talamh-feòir/machair/boglach/talamh-fliuch/breunlach agus ‘fauna’.

 

BirdTrack

 

Local Flora

 

Local Fauna

 

 

BirdTrack

BirdTrack is an exciting project through a partnership between the BTO, the RSPB, Birdwatch Ireland and the Scottish Ornithologists' Club, that looks at migration movements and distributions of birds throughout Britain and Ireland. It provides facilities for observers to store and manage their own personal records as well as using these to support species conservation at local, regional, national and international scales.

Click on the button below to be taken to the Bird Track page. 

BirdTrack
Local Flora

•Bright-leaved Pondweed

•Yellow Iris

•Broad-leaved Pondweed

•Bottle Sedge

•Common Cottongrass

•Red Pondweed

•Sedge

•Sharp Flowered Rush

•Spike Rush

•Shoreweed

•Creeping Bent

•Small Pondweed

•Floating Sweet Grass

•Soft Rush

•Jointed Rush

•Unbranched Reed

•Lesser Spearwort

•Water Forget-me-not

•Marestail

•Marsh Horsetail

•Marsh Arrow Grass

•Water Horsetail

•Marsh Cinquefoil
•Callitriche Hamulata
•Marsh Pennywort
•Alternative Water-milfoil
•Marsh Speedwell
•Amphibious Bistort
•Marsh Bedstraw
•Blue Water Speedwell
•Marsh Marigold
•Blunt-Leaved Pondweed
•Mint
•Bog Pondweed
•Monkeyflower
•Bogbean
•Pondweed
•Ragged Robin
•Yellow Iris
•Willow

Local Fauna

 

Birds (sighted)
•Grey Heron
•Mute Swan
•Dunlin
•Mallard
•Curlew
•Greylag Geese

•Pink-footed Goose

•Barnacle Geese
•Whooper Swan
•Hooded Crow
•Skylark
•Reed Bunting
•Sedge Warbler
•Lapwing
•Wigeon
•Teal
•Golden Plover

•Moorhen

•Oystercatcher

•Little Grebe

•Black Headed Gull

•Tufted Duck

•Snipe

•Redshank

•Golden Eagle

•Buzzard

•Black-tailed Godwit

•White-tailed Eagle

•Corncrake

 

Habitats
•Marsh, Bog, Wetland
•Machair
•Grassland
•Open Water
•Scrub

 

Mammals and Other
•Otter 
•Mink
•Ferret
•Rabbit
•Fish
•Eel

LS Management
IMG_1088 (2)
hare skigersta moorland, Ali Finlayson
LBAP-Officers-on-Lewis
ponddipping (2)
corncrake
Corncrake - RSPB photo
sea_eagle
SEA EAGLE
Flora
Fauna
bottom of page