top of page

Ionnsaich

Learn

Tha an Àite-amhairc Nàdair gu math cudromach do dhaoine gach aois airson foghlam mun àrainneachd. Tha fiosrachadh clàraichte ann a bheir cuideachadh do dhaoine a bhith ag ionnsachadh mun àite, an loch agus am fiadh-bheatha ach cuideachd a chuidicheas coimhead às dèidh an làrach. Tha post ùr a chuidicheas feadhainn le ciorram shùla no a tha dall agus tha cuideachd camara agus laptop ann gus cothrom beagan spòrs a bhith aig diofar bhuidhnean. Is e goireas air leth foghlamaichte do bhuidhnean òigridh agus sgoiltean a tha san àite-amhairc le stuth foghlam, pasgain sgrìobhaidh/peantadh agus prosbaig airson òigridh, a tha ann gus ionnsachadh mu dheidhinn nàdar. Gu h-ìosal, tha siotaichean a thèid a lorg san àite-amhairc.

Siotaichean Spòrsail
Activity Sheets
Fèis na Fairge
bottom of page