top of page

Far a bheil sinn...

Where to find us...

 

FAR A BHEIL SINN:

Tha Loch Stiapabhat agus an Àite-amhairc mu choinneamh Sgoil Lìonail agus Spòrsnis, Ceann a Tuath Leòdhais. (coimhead ris a' mhap agus tha stiùireadh ann mun t-slighe.)

PARCADH:

Tha Parcadh ri làimh aig ceann-rathaid mu choinneamh geata an tèarmann.

FOSGAILTE:

Fosgailte fad na bliadhna.


Barrachd fiosrachaidh, fòn: 01851850393 no

Post-d: office@uogltd.com

FAIGHINN ANN: Fàg Steòrnabhagh air an t-slighe a Bharabhais, cùm ort tro Barabhas, gu soidhnichean Rubha Robhanais tron A857 (25.7 mìle). Tionndaidh clì gu Slighe Naomh Rònain/B8013, ruigsinn parcadh aig Loch Stiapabhat.

FAIGHINN A DH'EILEAN LEÒDHAIS:

Tha aiseagan aig Calmac (www.calmac.co.uk) eadar Ulapul - Steòrnabhagh, Uig san Eilean Sgitheanach - Tarbert anns na Hearadh agus eadar An t-Òb sna Hearadh - Beàrnaraigh / Uibhist a Tuath.

 

Bidh Flybe / Loganair (www.flybe.com / www.loganair.co.uk) a' sgèith à Glaschu, Inbhir Nis, Barraigh agus Beinn na Faoghla gu port-adhair Steòrnabhagh.

bottom of page